a

Стручна служба Заштитника грађана je 24. децембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava