a

Стручна служба Заштитника грађана je 25.септембра 2012. године обавила посету Казнено - поправном заводу Београд и том приликом обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад овог завода.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava