a

Саветнице Стручне службе Заштитника грађана, дана 04. маја 2012. године обавиће посету Казнено - поправном заводу Ниш и том приликом ће разговарати са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад овог Завода.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava