a

Због већег броја притужби лица лишених слободе на рад  Казнено-поправног завода Београд, који је од недавно почео са радом, и Окружног завода у Панчеву, Стручна служба Заштитника грађана је у уторак 17. априла 2012. године обавила једнодневну посету по питању тих притужби. Чланови тима су обавили разговор са управницима завода, запосленима, као и лекарима и притужиоцима, након чега ће Заштитник грађана одлучити о предузимању даљих мера и радњи у оквиру своје надлежности у сваком конкретном случају.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava