a

Заштитник грађана Саша Јанковић предао је 15. марта Народној скупштини Републике Србије Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. У извештају је посебно поглавље посвећено положају и заштити права лица лишених слободе и активностима које је Заштитник грађана спровео на установњењу Националног превентивног механизма у Србији.

 

У складу са Законом о заштитнику грађана, целокупан текст извештаја је доступан јавности на страници интернет презентацији Заштитника грађана, под називом Редован извештај Заштитника грађана за 2011. годину.

Део извештаја који се односи на положај и заштиту права лица лишених слободе можете преузети овде, а активности које је Заштитник грађана спровео на установњењу Националог превентивног механизма у Србији можете преузети овде.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava