a

Због већег броја притужби лица лишених слободе на третман у Казнено-поправном заводу Сремска Митровица Стручна служба Заштитника грађана ће  у петак 16. марта 2012. године обавити једнодневну посету по питању тих притужби.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava