a
IZVEŠTAJI DRUGIH TELA

DRŽAVNI ORGANI

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

NEVLADINE ORGANIZACIJE
Izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava o policijskoj torturi 2005
IZVEŠTAJI DRUGIH TELA


DRŽAVNI ORGANI

Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje zavodskih sankcija 2006

Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje zavodskih sankcija 2007

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE


NEVLADINE ORGANIZACIJE

Zatvori u Srbiji – Helsinški odbor za ljudska prava

Monitoring uslova zatvaranja u KPZ Niš 07/08 – Centar za ljudska prava Niš

Izveštaj Zabela - Centar za ljudska prava Niš

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava