a

Опширније...

Заштитник грађана је, у сарадњи са Управом за извршење кривичних санкција и удружењем Иницијатива младих за људска права организовао округли сто „Здравствена заштита у затворском систему Србије“, на коме су се окупили лекари и друго медицинско особље ангажовано у заводима за извршење кривичних санкција. Учесницима су се поред заменика заштитника грађана, Милоша Јанковића и његових сарадника, обратили и директор Управе за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић, управник Специјалне затворске болнице Драгољуб Пауновић, као и стручњаци из области људских права и пружања здравствене заштите Александар Стојановић, проф. др Ђорђе Алемпијевић и проф. др Владимир Јовић. Циљ округлог стола био је обука учесника о стандардима пружања здравствене заштите у заводима, као и упознавање са најзначајнијим налазима и препорукама Заштитника грађана и Националног механизма за превенцију тортуре.

У свом досадашњем раду по притужбама и у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, Заштитник грађана је заводима за извршење кривичних санкција упутио око 200 препорука које се односе на унапређење здравствене заштите у затворима.

У оквиру успостављене сарадње Заштитника грађана са Правним факултетом Универзитета у Београду, студенти тог факултета били су данас гости институције омбудсмана. Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницама упознао их је са радом и надлежностима овог органа, поготово у области заштите лица лишених слободе и превенције тортуре.

Опширније...

У организацији Београдског центра за безбедносну политику, 24. маја 2016. године, одржана је панел дискусија на тему “Тестирање интегритета полицајаца”, на којој је говорио заменик заштитника грађана Милош Јанковић. У свом излагању, Јанковић је присутнима указао на неопходност да се начин спровођења теста интегритета уреди законом, а не поџаконским актом као што је прописано важећим Законом о полицији, имајући у виду начине на које се тестирање обавља, могуће правне последице тестирања и податаке до којих се тестирањем долази.

Представник Одељења за заштиту права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења Стручне службе Заштитника грађана учествовао је 30. и 31. марта 2016. године, у Скопљу, на семинару „Употреба полицијске принуде“, који је организовао TAIEX у сарадњи са македонским Омбудсманом.

На Семинару су учествовали и представници омбудсмана Македоније, Албаније, Босне и Херцеговине, Турске, Црне Горе и Косова, представници министарстава унутрашњих послова Македоније, Немачке, Литваније, Велике Британије и Белгије, Института за форензичку медицину Медицинског факултета у Скопљу и поједини чланови CPT.

Поводом информација о наводном злостављању једног корисника у Дому за смештај одраслих лица у Кулинама, Заштитник грађана је 16. маја 2016. године обавио непосредан надзор над радом ове Установе и поступањем запослених у вези са догађајем од 18. априла 2016. године.

Надзор над радом Дома за смештај одраслих лица у Кулинама није био претходно најављен, а директор Дома и други запослени сарађивали су са представницима Заштитника грађана, омогућили приступ просторијама и увид у видео снимак догађаја са једне од камера, као и ставили на увид расположиву  документацију у вези са предметним инцидентом.

Страна 2 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava