a

Стручна служба Заштитника грађана је 08. октобра 2015. године обавила посету Казнено - поправном заводу Београд у Падинској Скели и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 3. јула 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу Забела - Пожаревац и Казнено - поправном заводу за жене и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције

Стручна служба Заштитника грађана јe 15. јуна 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 14. априла 2015. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Нишу том приликом je обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 14. априла 2015. године обавила надзор над радом завода у Окружном затвору у Прокупљу.

Страна 4 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava