a

Стручна служба Заштитника грађана je  12. септембра 2013. године обавила посету Васпитно - поправном дому у Крушевцу и том приликом обавила разговоре са лицима који су поднели притужбу на рад овe институцијe.

Стручна служба Заштитника грађана јe 02 септембра 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом јe обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 22 јула 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици и том приликом јe обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана јe 18. јула 2013. године обавила посету Казнено-поправном заводу Ниш и том приликом јe обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбу на рад ове институције.

Страна 10 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava