a

Стручна служба Заштитника грађана је 18. фебруара 2016. године обавила посету Специјалној затворској болници у Београду и Казнено - поправном за малолетнике у Ваљеву и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ових институција.

Стручна служба Заштитника грађана је 03. децембра 2015. године обавила посету Казнено - поправном заводу Забела - Пожаревац и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 13. октобра 2015. године обавила посету Окружном затвору у Смедереву и Казнено - поправном заводу Београд у Падинској Скели и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ове институције.

Стручна служба Заштитника грађана је 08. октобра 2015. године обавила посету Казнено - поправном заводу Београд у Падинској Скели и том приликом је обавила разговоре са лицима лишеним слободе који су поднели притужбе на рад ове институције.

Страна 4 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava