a

У раду Казнено-поправног завода у Београду начињене су незаконитости и неправилности у поступању према осуђеном лицу тако што извештају о обављеном лекарском прегледу осуђеног, након примене мере принуде, лекар није унео наводе осуђеног о начину настанка повреда, нити је унео мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда, утврдио је Заштитник грађана.

Казнено-поправни завод у Београду није евидентирао жалбу осуђеног, коју је против решења о дисциплинском кажњавању у његово име поднео адвокат, нити је исту доставио судији за извршење кривичних санкција Вишег суда у Београду, чиме је дошло до повреде принципа добре управе на штету права осуђеног, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана указао је заводима за извршење кривичних санкција на потребу да се осуђенима убудуће омогући увид у текст, односно штампану копију документа који се налази на одређеној адреси на интернету, а коју је назначио Заштитник грађана или други орган јавне власти у одговору на захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Такође, потребно је да Управа за извршење кривичних санкција уреди процедуру која ће у оваквим ситуацијама омогућити осуђенима да изврше увид у тражени текст, стоји између осталог у превентивном обраћању Заштитника грађана овој Управи.

Заштитник грађана је утврдио да у Пријемном одељењу Казнено-поправног завода у Сремској Митровици није обезбеђен лежај за сваког осуђеника. Уместо засебних лежајева поједини осуђеници спавају на душецима на поду, испод кревета других осуђених, а њихов број у спаваоницама је већи од дозвољеног.

Страна 3 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava