a

Полицијски службеник Полицијске испоставе Медијана ПУ у Нишу, који је био информисан о физичком нападу на грађанина, није сачинио записник о пријему кривичне пријаве, нити је о томе обавестио надлежно јавно тужилаштво, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је утврдио да су полицијски службеници Одељења за сузбијање крвних и сексуалних деликата Управе криминалистичке полиције, Полицијске управе за Град Београд, поступајући по усменом налогу заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, привремено одузели предмете од задржаног лица, а да претходно нису били испуњени законом прописани услови за примену тог полицијског овлашћења.

Незаконитим и неправилним радом Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, у јануару 2016. године, двојици осуђеника повређена су права на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, на приватност, заштиту од злостављања и заштиту од одмазде, утврдио је Заштитник грађана.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Казнено – поправни завод у Београду упутио је Управи за извршење кривичних санкција предлог за реконструкцију Завода и обезбеђивање финансијских средстава, како би се осуђеним лицима омогућиле просторије за дневни боравак. Такође, предузете су мере у циљу укључивања већег броја осуђених у заједничке сврсисходне активности ван спаваоница.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. јуна 2016. године посетио Казнено – поправни завод у Београду. Након посете Заводу су упућене препоруке за уклањање утврђених недостатака.

Страна 5 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava