a

Стручна служба Заштитника грађана Одељење за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења примила је притужбе осуђеника из Окружног затвора у Зајечару, а поводом којих је посетила тај Завод 28. септембра 2017. године. Притужбе се односе на повреду физичког и психичког интегритета, услова смештаја (хигијена, вода за пиће, кантина итд.) те немогућности боравка осуђеног лица изван затворених просторија на свежем ваздуху.

Том приликом обављени су разговори са подносиоцима притужби ради прикупљања релевантних информација, као и надзор над радом Службе за обезбеђење, Службе општих послова и Службе за здравствену заштиту.

Током непосредног надзора прикупљене су информације потребне за рад по примљеним притужбама и то од начелника Службе за обезбеђење, начелника Службе општих послова и лекара, као и релевантна документација.

Поступајући по наводима притужбе осуђеног лица који се налази у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета од стране запослених у Служби за обезбеђење, запослени у Стручној служби Заштитника грађана Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су 21. септембра 2017. године надзор над радом тог Завода.

Начелник Службе за обезбеђење пружио је све тражене податке од значаја за поступак контроле, а обављен је и ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

Поводом информација из анонимне притужбе, о начину на који се у Казнено-поправном заводу у Ћуприји обаљају лекарски прегледи осуђених лица, Заштитник грађана је дана 21. јула 2017. године, обавио најављени надзор над радом наведеног завода.
На обострано задовољство надзор је успешно окончан, пропраћен спремношћу управника тог завода да се и даље предузимају активности у циљу унапређења положаја лица лишених слободе која се ту налазе.

Заштитник грађана је 30. 06. 2017. године спровео непосредан надзор над радом наведеног завода ради прикупљања релевантних чињеница које су од значаја за поступак контроле покренут по основу притужбе грађана у вези са радом запослених у том заводу према лицу лишеном слободе коме је одређена мера притвора, као мера за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка.
Приликом спровођења надзора рада, запослени у Казнено-поправном заводу у Сомбору су представницима Заштитника грађана ставили на располагање све тражене податке и документацију којом располажу, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води.

Страна 1 од 6

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava